Home

Zelfhulpgroep verslaving

Ook in herstel van een verslaving? Deel met ons mee op Hereweg 100. Wij zijn een zelfhulpgroep van mensen die in herstel zijn van een verslaving zoals alcohol, internet, game, medicijn en koopverslaving. We komen wekelijks bij elkaar op donderdagavond van 17.45 uur tot 19.15 uur aan de Hereweg 100 in Groningen. Daar delen we onze ervaringen, lossen gezamenlijk problemen op, en steunen elkaar op weg naar volledig herstel. En dat werkt! Er is sprake van volledig vertrouwen in elkaar en alles wat gezegd wordt blijft binnen vier muren. Uiteraard staat onze deur open voor nieuwe instroom van mensen die in herstel zijn van een verslaving. Bel gerust met onze contactpersoon Carel van Duinen op telefoonnummer 06-84984367