Home

Mindfulness of aandachttraining

Bij voldoende aanmelding geef ik een mindfulness training van
27 januari tot 16 maart 2016, 8 keer, elke woensdag van 18:30-21:00 uur.
De kosten zijn Ä280,- inclusief map, 4 CDís en een voorgesprek.
Reductie is mogelijk voor mensen met een minimum inkomen.
Aanmelden: Tini Snijders, tel. 050-3124663
of per e-mail:  t.snijders1@home.nl
Plaats: Hereweg 100, Groningen

Wat verstaan we onder mindfulness?

Mindfulness is de bewustheid, die voortkomt uit het aandacht geven aan de dingen zoals ze zijn, op dit ogenblik, zonder te oordelen. Het betekent dat we aandacht geven op een speciale manier, doelbewust, met ďhartĒ en geest en met alle mogelijkheden, die het lichaam en de zintuigen ons bieden.

Veel van onze dagelijkse handelingen doen we op de automatische piloot.Vaak gaan we van de ene activiteit naar de andere en van de ene naar de andere gedachte, denkend aan verleden of  toekomst, zonder stil te staan bij wat we aan het doen of denken zijn, wat er op dat moment te zien is en wat we eigenlijk zouden willen.

Wat verstaan we onder aandachttraining?

In de aandachttraining proberen we de gebruikelijke prestatie- of doelgerichte houding, die we de doemodus noemen, even te laten voor wat het is. Via allerlei begeleide oefeningen, die we vooral in stilte doen, raken we meer vertrouwd met de zijnsmodus; met hetgeen zich van moment tot moment binnen in ons afspeelt aan gevoelens, gedachten en lichaamssensaties. Deze kunnen prettig of onprettig zijn. Er is hierbij geen goed of fout.We oefenen steeds weer opnieuw met opmerken van wat er is (zoals het eindeloos afdwalen in gedachten) en we gaan weer terug naar de ervaring in een bepaald aandachtsgebied. En in dat opmerken zit afstand en ruimte, zodat we ons niet helemaal identificeren met bijvoorbeeld pijn of akelige gedachten over onszelf.

We zoeken als het ware een middenweg tussen twee klippen: het negeren van wat we voelen of erdoor meegesleept en overspoeld raken. De ademhaling gebruiken we in de beoefening  steeds als anker om naar terug te keren als het even teveel wordt, lichamelijk of psychisch.

Woorden die horen bij de houding waarin we oefenen zijn: niet oordelen, mildheid, vriendelijkheid, niet streven, geduld, eindeloos opnieuw beginnen, acceptatie, loslaten en -niet te vergeten- speelsheid en humor.

Door aandachtig te luisteren naar wat ons lichaam en geest ons te vertellen hebben, kunnen we met meer helderheid keuzes maken in doen en laten.

In de training proberen we niet rechtstreeks iets te veranderen of problemen op te lossen. Ook streven we niet direct naar ontspanning, al kan dat wel een gevolg zijn. Het is geen therapie, ook geen cursus, maar een training, een training in het observeren van onze geest en het ervaren van ons lichaam in het hier en nu.

Er zijn langere formele oefeningen, zoals de lichaamsscan, yoga, zitmeditatie, die met nog diverse andere meditaties zijn ingesproken op CDís.  Ook zijn er kortere informele oefeningen bedoeld om het geleerde in het dagelijkse leven te integreren.

In de training is er na de oefeningen ruimte om ervaringen uit te wisselen en ze wat verder te onderzoeken. In stilte luisteren wordt ook gewaardeerd. Bij de aandachttraining ligt de nadruk niet op de theorie, maar op de praktijk. Je krijgt een uitgebreide klapper en 4 CDís met een diversiteit aan oefeningen, waardoor je na de training altijd weer opnieuw kunt beginnen.

Voor wie is de training bedoeld?

In wezen voor iedereen, die zijn of haar gezondheid en kwaliteit van leven wil bevorderen; Bijvoorbeeld: Je wilt anders omgaan met onprettige aspecten van het leven, dat kan zowel lichamelijk als psychisch zijn. Je wilt wat meer kalmte in je leven, minder gejaagdheid en stress. Je wilt meer in contact komen met je lichaam of meer leren genieten van alledaagse ervaringen. Of je wilt een vriendelijker houding ten opzichte van jezelf en anderen ontwikkelen.  

Als je mee wil doen aan deze training wil ik graag even kennismaken en verwachtingen uitwisselen, eventueel telefonisch. Deze training vraagt namelijk de bereidheid om dagelijks drie kwartier tot een uur te oefenen. Er kunnen redenen zijn, waarom deze training nu misschien minder geschikt voor je is. Voor meer achtergrond info : zie deze tekst

 

Wie geeft de training?

Mijn  naam is Tini Snijders (1956). Ik heb 35 jaar  ervaring  als hulpverlener, zowel met individuen, stellen en gezinnen als groepen. Ik heb lange tijd gewerkt als algemeen maatschappelijk werker. Na mij op diverse terreinen verder geschoold te hebben, ben ik in 2002 als systeemtherapeut gaan werken bij de GGZ (Lentis). Ik heb een kleine eigen praktijk voor systeemtherapie en ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapeuten (NVRG).

Vanaf mijn studietijd als maatschappelijk werker spreken mij niet-verbale, lichaams- en  ervaringsgerichte manieren van werken al aan. De kennismaking met de mindfulness training  is voor mij persoonlijk heel verrijkend geweest. Ik heb dan ook de mogelijkheid om daar in mijn werk iets mee te doen met beide handen aangegrepen. Ik geef sinds 2008 trainingen binnen Lentis en ben gecertificeerd door het Instituut voor Mindfulness (IVM) in 2010.